Annemieke Driessen

Annemieke Driessen

Behandeling van complexe PTSS: wat werkt, voor wie en hoe pak je dat aan?

Complexe PTSS is recent toegevoegd als diagnose in de ICD-11 en verwijst naar mensen die naast PTSS last hebben van emotieregulatie problemen, interpersoonlijke problemen en een laag zelfbeeld. In deze workshop presenteren twee onderzoekers over de effectiviteit van (varianten op) EMDR en exposuretherapie en vertelt een clinicus over de behandeling van deze doelgroep.

De eerste spreker presenteert bevindingen uit de IMPACT-studie, een onderzoek naar de effectiviteit van reguliere exposuretherapie, intensieve exposuretherapie en een vaardigheidstraining (STAIR) gevolgd door exposuretherapie voor mensen met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma.

De tweede spreker presenteert bevindingen uit de TOPRON-studie, waarin is onderzocht of gefaseerde behandeling meerwaarde heeft boven directe traumagerichte behandeling bij mensen met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma. In beide studies is onderzocht of symptomen van Complexe PTSS voorspellend zijn voor het behandeleffect en of de behandeling voor deze doelgroep moet worden aangepast.

In het tweede deel van deze workshop wordt stilgestaan bij de klinische behandelpraktijk. Aan bod zal komen hoe je een goede casusconceptualisatie maakt. Wanneer kies je bijvoorbeeld wel en niet voor traumagerichte behandeling, en zo ja voor welke? Hoe selecteer je de juiste herinneringen en hoe bepaal je de volgorde bij een veelheid van klachten en herinneringen? Tot slot is er aandacht voor lastigheden tijdens de behandeling van CPTSS en hoe deze te tackelen.

Aan het einde van deze workshop ben je op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten op het gebied van complexe PTSS en heb je handvatten gekregen hoe je een CPTSS-behandeling vormgeeft.


Deze presentatie is onderdeel van de workshop Behandeling van complexe PTSS: wat werkt, voor wie en hoe pak je dat aan? met sprekers Annemieke Driessen, Noortje van Vliet en Chris Hoeboer.


Over de spreker
Annemieke Driessen is als klinisch psycholoog - psychotherapeut werkzaam bij Faas Psychologie, Voorburg. Hiervoor was zij boegbeeld van TOPGGZ-afdeling PsyQ Psychotrauma in Den Haag. Zij is EMDR Europe Practitioner en supervisor VEN, Senior Schematherapeut VSt, supervisor VGCt, traumatherapeut en supervisor NtVP. Zij heeft meerdere artikelen gepubliceerd en workshops en lezingen verzorgd. Sinds 2016 is zij bestuurslid en sinds 2018 is zij voorzitter van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Lezing(-en) door Annemieke Driessen

Workshops 30 september 2022
14:00 - 15:30

1. Behandeling van complexe PTSS: wat werkt, voor wie en hoe pak je dat aan?

Zaal 24/26