Annemieke Kamstra

Annemieke Kamstra

Dialectische Gedragstherapie en traumagerichte behandeling (DGT-PTSS), een geïntegreerd behandelprogramma bij complexe PTSS

Vroegkinderlijk trauma kan leiden tot een breed scala aan problemen op volwassen leeftijd, waaronder het ontwikkelen van een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dialectische Gedragstherapie gecombineerd met traumabehandeling (DGT-PTSS) is een recent ontwikkelde, geïntegreerde behandelvorm voor deze doelgroep. In de Trauma Therapie Studie (TTS) worden de effecten van klinische DGT-PTSS op PTSS, dissociatie, borderline symptomatologie, kwaliteit van leven en sociaal functioneren onderzocht in een observationele studie met metingen voorafgaand aan de wachttijd, voor en na de behandeling, en na een follow-up van 6 en 12 maanden. De eerste resultaten van het onderzoek zullen worden besproken, net als de indicatiestelling voor het behandelprogramma en de plaats van DGT-PTSS binnen het huidige trauma behandellandschap.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium In ontwikkeling in het psychotrauma veld met sprekers Annemieke Kamstra, Laurien Meijer en Aishah Snoek.


Over de spreker
Annemieke Kamstra is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist en promovendus bij GGZ Friesland. Daarnaast is zij vanuit haar promotietraject verbonden aan het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in Groningen. Tijdens haar studie psychologie deed zij een Research Master. Na haar afstuderen richtte zij zich in eerste instantie op de klinische praktijk, om zich vervolgens weer met wetenschappelijk onderzoek bezig te houden, in combinatie met de KP-opleiding. Zij is betrokken bij de Trauma Therapie Studie (TTS) waarin de effecten van klinische Dialectische Gedragstherapie (DGT) gecombineerd met traumabehandeling worden onderzocht bij complexe PTSS. Bij de GGZ Friesland werkte zij zowel klinisch als poliklinisch op de afdeling Trauma. Momenteel is zij werkzaam bij een FACT-team.

Lezing(-en) door Annemieke Kamstra

Parallelsessie 2 30 september 2022

3. In ontwikkeling in het psychotrauma veld

Zaal 24/26