Anouk van Berlo

Anouk van Berlo

De psychometrische eigenschappen van de Moral Injury Appraisals Scale (MIAS) bij een Nederlandse vluchtelingenpopulatie

Door het meemaken van oorlogservaringen kunnen diepe morele overtuigingen worden geschonden door eigen of andermans handelen, wat kan leiden tot Moral Injury (MI). Ook bij de vluchtelingenpopulatie werd een verband gevonden tussen MI en psychische klachten (Nickerson et al, 2015). Bij behandeling van MI is meer nodig dan de reguliere PTSS-behandelingen, die vooral gericht zijn op angst, kunnen bieden (Litz et al, 2009) en kan herhaalde exposure aan de moreel conflicterende ervaring zonder aanvullende componenten, de traumatische stress versterken. Daarom dienen hulpverleners in de klinische praktijk te beschikken over een instrument om MI bij deze groep te meten en tijdig behandelinterventies gericht op MI in te kunnen zetten. De Moral Injury Appraisals Scale (MIAS, Hoffman et al, 2018) is tot op heden de enige vragenlijst specifiek ontwikkeld voor de vluchtelingenpopulatie. Eerder onderzoek met dit instrument was niet gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid en de validiteit, wat wel van belang is voor het bepalen van de klinische bruikbaarheid (Litz et al., 2009). Door Hoffman et al. (2018) werden twee subschalen binnen de MIAS gevonden; MI-self (zelf iets gedaan of nagelaten hebben wat eigen morele normen overschrijdt) en MI-other (overtreding begaan door een ander, die eigen morele normen overschrijdt). Beide subschalen correleerden met (deels) verschillende psychische klachten. Onderzocht werd of dit twee factorenmodel kan worden gerepliceerd. Voor dit onderzoek werd de MIAS in verschillende talen aangeboden (Nederlands, Farsi, Arabisch, Frans en Servo-Kroatisch), alle vertaald volgens een officiële vertaalprocedure (WHO). Tijdens de intakeprocedure van ARQ Centrum ‘45 werden gedurende een periode van anderhalf jaar bij 97 vluchtelingen naast de MIAS, vijf andere vragenlijsten afgenomen (MISS-MV-SF, PCL-5, PTCI-9, PHQ-9, BSI). Verwacht wordt dat de MIAS goede psychometrische kwaliteiten heeft om als betrouwbaar en valide instrument gebruikt te kunnen worden in de klinische praktijk. De resultaten worden momenteel geanalyseerd. De resultaten en implicaties voor de klinische bruikbaarheid worden in de posterpresentatie gedeeld


Over de spreker
Anouk van Berlo is vierdejaars GZ-psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog, werkzaam bij ARQ Centrum ’45 sinds 2016 en geregistreerd Psychotraumatherapeut NtVP, EMDR Europe Practitioner en Senior Schematherapeut. Zij heeft veel ervaring in de doelgroepen vluchtelingen en asielzoekers, patiënten met traumatische rouw en de forensische psychiatrie.

Lezing(-en) door Anouk van Berlo

Posterpresentaties deel 2 30 september 2022
16:50 - 17:15

Posterpresentaties deel 2

Foyer
Posterpresentaties deel 1 30 september 2022
13:35 - 14:00

Posterpresentaties deel 1

Foyer