Caroline Poleij

Caroline Poleij

Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg

Traumagerelateerde klachten en PTSS komen in verhoogde mate voor in de forensische zorg. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van schokkende gebeurtenissen en/of affectieve verwaarlozing in het eigen verleden, van het door de cliënt zelf gepleegde delict en/of van de detentie die daarop volgde en op hun beurt het risico op agressie of (agressieve) recidive verhogen. Er zijn aanwijzingen dat een behandeling gericht op het vermindering van traumagerelateerde klachten kan bijdragen aan vermindering van aanhoudende boosheidsgevoelens, agressieproblematiek of andere vormen van antisociaal gedrag. In het forensische veld kunnen er verschillende aanknopingspunten zijn om behandeling gericht op traumaverwerking in te zetten, zowel op de ‘daderkant’ als op de ‘slachtofferkant’ van de cliënt. Wanneer en hoe behandel je deze klachten in perspectief van het Risk-Need- Responsivity (RNR)-model? Deze workshop staat stil bij de wetenschappelijke stand van zaken, geeft een inkijkje in de eerste resultaten van intensieve traumabehandeling binnen de TBS én biedt een praktijkgerichte workshop over de aanpak van generationeel hechtingstrauma binnen systemen in de forensische behandeling. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Hoe wordt er omgegaan met trauma bij relationeel geweld of kindermishandeling? Welke aandacht is er voor kinderen? Hoe keert iemand veilig terug in het gezin?

Deze presentatie is onderdeel van de workshop Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg met sprekers Yolande Kat, Hannelies Bongaerts, Leneke van Maris en Caroline Poleij.


Over de spreker
Caroline Poleij is als klinisch psycholoog BIG /cognitief gedragstherapeut/ orthopedagoog-generalist BIG werkzaam bij BRight GGZ Amsterdam Jeugd en Gezin. Zij behandelt zowel volwassenen als kinderen/jongeren met klachten na seksueel misbruik, seksueel geweld of huiselijk geweld. Zij heeft naast traumabehandeling en schematherapie affiniteit met Attachment Based Family Therapy. Vanuit BRight GGZ is zij deelnemer aan Switch. Dit is een samenwerking van verschillende zorginstellingen in Amsterdam ( volwassen ggz, forensische ggz, jeugdhulpverleningsinstelling en vrouwenopvang) waar integraal gezinnen met herhaaldelijk huiselijk geweld geholpen worden. Switch biedt risico- en herstelgerichte zorg gericht op het duurzaam stoppen van patronen van huiselijk geweld. Dit heeft geresulteerd in de theoretisch onderbouwde Switchmethodiek https://switch-samen.nl/ Zij is naast haar klinisch werk in het onderwijsveld en de jeugd en volwassen GGZ 25 jaar lang werkzaam geweest als universitair docent bij Pedagogische Wetenschappen Universiteit Utrecht.

Lezing(-en) door Caroline Poleij

Workshops 30 september 2022

4. Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg

Gebouw 73, zaal 1