Elisa van Ee (1)

Elisa van Ee (1)

Een naaste betrekken bij de behandeling van patiënten met PTSS symptomen: Onderzoek en praktijk

Mensen zijn continue in interactie met hun sociale omgeving. Mentale ziekte en gezondheid krijgt dan ook vorm binnen de context van relaties met anderen. Herstel na traumatische ervaringen kan dan ook niet los gezien worden van de sociale omgeving. Het betrekken van een naaste bij de behandeling van patiënten met posttraumatische stress symptomen is volgens onderzoekers essentieel. Uit onze systematische review blijkt dat inmiddels acht interventies zijn ontwikkeld en onderzocht die een naaste betrekken bij de behandeling van patiënten met PTSS symptomen. Deze interventies kunnen onderverdeeld worden in twee groepen, afhankelijk van hoe de naaste betrokken is bij de behandeling: actief of passief. Voorlopige resultaten laten zien dat interventies die een naaste actief betrekken bij de behandeling het meest effectief zijn in het verminderen van posttraumatische stress symptomen. Echter, in de praktijk betrekken nog weinig professionals naasten actief bij de behandeling. Wat veroorzaakt deze discrepantie tussen onderzoek en klinische praktijk? We bespreken mogelijkheden voor het betrekken van naasten in traumabehandeling in Nederland om samen de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Het betrekken van partners bij de PTSS behandeling met sprekers Elise Boersma - van Dam, Elisa van Ee, Eline Meuleman en Paul Pijnenborg


Over de spreker
Prof. dr. mr. Elisa van Ee is bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de Radboud Universiteit en hoofdopleider Psychotherapie bij het SPON in Nijmegen. Daarnaast is zij als klinisch psycholoog, systeemtherapeut en wetenschappelijk hoofd van het Topklinisch Psychotraumacentrum Zuid-Nederland verbonden aan Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch.

Lezing(-en) door Elisa van Ee (1)

Parallelsessie 1 30 september 2022

2. Het betrekken van partners bij de PTSS behandeling

Auditorium