Elisa van Ee (2)

Elisa van Ee (2)

Het onbespreekbare bespreekbaar maken: de systemische problematiek van moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

Zwangerschap uit seksueel geweld is onterecht een onderbelicht onderwerp. Het komt, ook in Nederland, vaker voor dan wordt gedacht. Onbekend is hoeveel van deze zwangerschappen voldragen worden. Onderzoek naar de klinische ervaring laat zien dat er een negatieve relatie is tussen de ervaring van seksueel geweld en het welzijn van zowel moeders als kinderen die hieruit geboren worden. In het begrijpen van de problematiek is de systemische context van groot belang. Bouwstenen voor interventies zijn dan ook het ondersteunen van de ontwikkeling van een veilige gehechtheid, vermindering van traumagerelateerde symptomen, en het adresseren van stigmatisering. Echter, uit een kwalitatief onderzoek onder 16 professionals werkend in de zorg rondom het vroege moederschap blijkt dat niet alleen moeders, maar ook professionals belemmeringen ervaren in het bespreekbaar maken van deze problematiek. Uit een thematische analyse bleek onder andere dat kennis en vaardigheden werden gemist in het bespreekbaar maken van de problematiek en in het vormgeven dan wel doorverwijzen naar passende behandelmogelijkheden. Ongewild worden professioneels hierdoor deel van de systemische context en blijft een taboe in stand. Wenselijk is dat deze moeders en kinderen (eerder) worden gesignaleerd zodat vroegtijdige ondersteuning geboden kan worden en mogelijk ernstige problematiek voorkomen kan worden. Daarom zullen we, tot besluit, reflecteren op de systemische context van onszelf als professional, die ons handelen rondom taboes kan belemmeren, en onze rol om deze problematiek bespreekbaar te maken.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Het doorbreken van intergenerationeel trauma met sprekers Elisa van Ee en Patricia Dashorst.


Over de spreker
Prof. dr. mr. Elisa van Ee is bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de Radboud Universiteit en hoofdopleider Psychotherapie bij het SPON in Nijmegen. Daarnaast is zij als klinisch psycholoog, systeemtherapeut en wetenschappelijk hoofd van het Topklinisch Psychotraumacentrum Zuid-Nederland verbonden aan Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch.

Lezing(-en) door Elisa van Ee (2)

Parallelsessie 2 30 september 2022
11:55 - 12:55

Intergenerationeel trauma: hoe doorbreken we de cirkel?

Auditorium