Hannelies Bongaerts

Hannelies Bongaerts

Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg

Dat intensieve behandeling voor patiënten met (Complexe) PTSS haalbaar en effectief is, is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Dat dit ook mogelijk is in de forensische sector, zoals in een TBS-kliniek, komt ook steeds meer onder de aandacht. De reden om dit in de TBS-sector meer en meer te gaan toepassen is vanwege de hypothese dat als de PTSS wordt behandeld, de patiënt daarna beter kan profiteren van de reugliere vervolgbehandeling in de kliniek. In FPC de Oostvaarderskliniek is gestart met het aanbieden van korte intensieve behandeling van (Complexe) PTSS met een combinatie van Imaginaire Exposure en EMDR. Tijdens dit gedeelte van de workshop wordt een casus gepresenteerd van een 30-jarige vrouw die al sinds haar puberteit in zorg is en zowel thuis als in instellingen te maken heeft gehad met traumatiserende gebeurtenissen. Zij is vrij snel na haar komst in in de kliniek intensief behandeld met positieve resultaten tot gevolg.


Deze presentatie is onderdeel van de workshop Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg met sprekers Yolande Kat, Hannelies Bongaerts, Leneke van Maris en Caroline Poleij.

Over de spreker
Hannelies Bongaerts is als gz-psycholoog i.o.t. psychotherapeut en als hoofd behandeling van de pre-resocialisatie afdeling werkzaam bij FPC de Oostvaarderskliniek te Almere. Daarnaast is zij werkzaam bij PSYTREC (psychotrauma-expertisecentrum) te Bilthoven als (regie)behandelaar en onderzoeker. Intensieve traumabehandeling heeft haar bijzondere interesse waar zij de afgelopen jaren ook over heeft gepubliceerd. Daarnaast ligt haar focus in de behandeling op gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek. Hannelies is gecertificeerd EMDR practitioner en cognitief gedragstherapeut VGCT i.o.

Lezing(-en) door Hannelies Bongaerts

Workshops 30 september 2022

4. Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg

Gebouw 73, zaal 1