Hugo Konz

Hugo Konz

VERVALT: Geweld om wie je bent

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat LHBTQ personen of in onze beschrijving personen met diverse seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie (SOGIE) een verhoogd risico lopen op veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressie- en angstsymptomen en problemen met middelenmisbruik (King et al, 2008). Ze rapporteren ook een hoger percentage zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen in vergelijking met de algemene bevolking. (Haas et al, 2011). Geestelijke gezondheidsverschillen tussen individuen van diverse SOGIE versus de algemene bevolking zijn in verband gebracht met minority stress: minderheden ervaren vaak afwijzing, discriminatie en pesten, wat leidt tot internaliserende negatieve cognities. Migranten en vluchtelingen van diverse SOGIE kunnen worden geconfronteerd met meerdere niveaus van stigmatisering en minority stress (intersectionaliteit), (Balsam et al, 2011; Hatzenbuehler et al, 2016). Ze krijgen vaak te maken met negatieve reacties van hun familie of (religieuze en culturele) gemeenschap (SCP, 2014). Vooral vluchtelingen van diverse SOGIE hebben vaak meerdere traumatische ervaringen doorstaan, en werden daarbij het doelwit van hun SOGIE (Hopkinson et al, 2017; Piwowarczyk et al, 2017). Alle bovengenoemde factoren zetten het individu onder enorme psychologische druk. In de presentatie wordt een overzicht gegeven over de context van vluchtelingen van diverse SOGIE met traumagerelateerde klachten, specifieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, de bijbehorende gevolgen voor de geestelijke gezondheid en aandachtspunten binnen de behandeling. Daarbij gaan we in op zelfbeeld, zelf-acceptatie, de rol van sociale inbedding en van betekenisgeving t.a.v. het ervaren van gericht geweld vanwege je identiteit.Over de spreker
Ik werk met veel plezier en bevlogenheid in het veld van psychotrauma en heb vooral veel ervaring opgedaan door de jaren heen met de doelgroep vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden, specifiek ook LHBTQ vluchtelingen. Binnen Arq Centrum ’45 werk ik in het team Seksueel Geweld & Uitbuiting, met daarnaast ook de LHBTQ groep als aandachtsgebied.

Lezing(-en) door Hugo Konz

Workshops 30 september 2022

7. Geweld om wie je bent

WORKSHOP VERVALT