Indra Boedjarath

Indra Boedjarath

Systemisch racisme

Uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, zijn in racisme de kenmerken waarop mensen negatief beoordeeld en behandeld worden en zelfs veroordeeld. Racisme kent vele vormen, van direct, openlijk tot subtiel, indirect en verborgen; van bewust tot onbewust; van primair tot secundair, etc. De meest ‘geziene’ vorm van racisme is interpersoonlijk racisme. Alhoewel, ook hierin wordt de indirecte of secundaire blootstelling aan racisme (bv door het horen of zien van racisme of discriminatie) als een bron van stress vaak over het hoofd gezien wordt. Het systemisch racisme echter, is de meest ongrijpbare vorm, aangezien het geworteld is diverse systemen, instituties, beleid en praktijken, die als ‘gewoon’ worden ervaren. De traumatiserende effecten van interpersoonlijk racisme zijn uitgebreid onderzocht en beschreven. Het feit dat systemisch racisme ook traumatiserend werkt, is minder bekend. Evenmin wordt er stil gestaan bij het feit dat het systemisch racisme het interpersoonlijk racisme voedt en omgekeerd. Ook de hulpverlening kent systemisch racisme. Zo zijn de meeste werkwijzen binnen psychiatrie en psychologie ontwikkeld voor en gestandaardiseerd op de Westerse bevolking en worden ze van toepassing geacht op alle groepen. Daarom dient de hulpverlener kennis te hebben van de eigen en maatschappelijke opvattingen over racisme, discriminatie en uitsluiting, alsook hoe deze een rol spelen in de gehanteerde methodieken en in het contact met de cliënt en hoe daarmee om te gaan.


Deze presentatie is onderdeel van het symposium Collectief & systemisch trauma met sprekers Peter van der Velden, Indra Boedjarath en Lonneke Lenferink.


Over de spreker
Indra Boedjarath heeft zich als gz-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de transculturele en genderspecifieke psychotherapie. Zij werkt vanuit een eigen praktijk en bij een ggz-instelling. Voorheen was ze directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Op dit moment legt ze de laatste hand aan haar promotieonderzoek over suïcide en cultuur. Verder verzorgt zij regelmatig publicaties, lezingen, trainingen en colleges over interculturele hulpverlening.

Lezing(-en) door Indra Boedjarath

Parallelsessie 1 30 september 2022

3. Collectief & systemisch trauma

Bovenbar