Iva Bicanic

Iva Bicanic

Herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel geweld

In de workshop zal Jannetta Bos de deelnemers meenemen aan de hand van concrete oefeningen hoe zij (het herstel van) intimiteit in de traumabehandeling kunnen integreren. Iva Bicanic zal stilstaan bij wetenschappelijk onderzoek over dit thema en bij wezenlijke levensvragen van cliënten zoals 'waarom ik?'


Over de spreker
Klinisch psycholoog Iva Bicanic is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Behalve therapeut is zij ook docent en onderzoeker, en directeur-bestuurder van het Centrum Seksueel Geweld.

Lezing(-en) door Iva Bicanic

Workshops 30 september 2022

3. Herstel van intimiteit en seksualiteit na trauma

Auditorium