Jeanet Karchoud

Jeanet Karchoud

Vroeg herkennen van risico op langdurige posttraum PTSS klachten: protocol van het 2-ASAP cohort onderzoek

Ongeveer 8 op de 10 mensen in Nederland maakt ooit een traumatische gebeurtenis mee, waarna ongeveer 10% een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelt. Het is belangrijk om vroeg na een traumatische gebeurtenis te kunnen herkennen welke mensen naar alle waarschijnlijkheid langdurige posttraumatische stress klachten zullen ontwikkelen, zodat hen gerichte preventieve of vroege interventies aangeboden kunnen worden. Op dit moment zijn er nog geen voldoende nauwkeurige prognostische screeningsinstrumenten beschikbaar die kunnen worden ingezet binnen de eerste weken na het meemaken van een breed scala aan traumatische gebeurtenissen. In het 2-ASAP onderzoek zullen wij een dergelijk prognostisch screeningsinstrument ontwikkelen in een bestaande dataset en daarna extern valideren in een nieuw cohort. Wij onderzoeken ook of het beter is om voor mannen en vrouwen een apart screeningsinstrument te ontwikkelen. In de bestaande dataset zitten N=852 volwassenen (65% mannen) die opgenomen zijn met acuut vermoeden van ernstig letsel in twee academische Trauma Centra in Amsterdam (Trauma TIPS cohort; Mouthaan, 2014). Voor het nieuwe 2-ASAP cohort zullen wij N=863 volwassenen (49% mannen) die onlangs een traumatische gebeurtenis (ongevalsletsel of (dreigende) mishandeling) hebben meegemaakt werven via Slachtofferhulp Nederland. Deelnemers worden een jaar gevolgd, waarin 5 maal zelf-rapportage vragenlijsten worden ingevuld (baseline <60 dagen; 3, 6, 9 en 12 maanden post-trauma). Het prognostische model wordt ontwikkelt met behulp van Machine Learning, een data-analytische methode die patronen herkent in complexe onderling gerelateerde data. De modellen zijn gebaseerd op informatie over mogelijke risico en beschermende factoren gemeten tijdens de baseline, en voorspellen het beloop van de posttraumatische stress klachten op basis van de vervolgvragenlijsten. De uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan vroegtijdige opsporing en preventie van PTSS. De ontwikkelde prognostische screeningsvragenlijst zal toegepast kunnen worden voor een brede trauma populatie.


Over de spreker
Jeanet Karchoud werkt als PhD student bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC (locatie AMC) op het 2-ASAP project ‘Towards Accurate Screening and Prevention for PTSD’, onder begeleiding van projectleider Dr. Mirjam van Zuiden en promotoren Prof. Dr. Miranda Olff en Prof. Dr. Rens van de Schoot.

Lezing(-en) door Jeanet Karchoud

Posterpresentaties deel 2 30 september 2022
16:50 - 17:15

Posterpresentaties deel 2

Foyer
Posterpresentaties deel 1 30 september 2022
13:35 - 14:00

Posterpresentaties deel 1

Foyer