Jet Roos

Jet Roos

Psychotrauma bij autisme: adviezen voor behandeling en het betrekken van naasten

Er zijn aanwijzingen vanuit de literatuur dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een verhoogd risico vormen voor het ervaren van traumatische gebeurtenissen en het ontwikkelen van PTSS-klachten. Dit stipt meteen het belang aan van het goed kunnen indiceren en uitvoeren van traumabehandeling bij mensen met ASS. Er zijn echter een aantal factoren die het signaleren van (complexe-)PTSS bij mensen met ASS kunnen bemoeilijken. Gebeurtenissen die door anderen niet als traumatisch ervaren worden, zijn dat voor hun wel, en andersom. Daarnaast bestaat er overlap tussen PTSS klachten en de symptomen die we in de praktijk vaak tegenkomen bij mensen met ASS. Ook bij het uitvoeren van traumabehandeling zijn er verschillende factoren waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals de gedetailleerde informatieverwerking, het soms beperkte reflecterend en mentaliserend vermogen, rigiditeit in denken en moeite met generaliseren. In deze presentatie neem ik je mee in wat bekend is vanuit de literatuur over traumabehandeling bij mensen met ASS, maar vertel ik vooral vanuit mijn eigen ervaringen in de praktijk waarbij ik ook aandacht heb voor de belangrijke anderen. Veel mensen met ASS zijn deels afhankelijk van familie, een partner, een goede vriend of hulpverlening en ook als het gaat om traumabehandeling kunnen deze naasten belangrijke functies vervullen!


Deze presentatie is onderdeel van het symposium Traumabehandeling en de belangrijke andere(n) bij afhankelijkheidsrelaties met Liesbeth Mevissen
Over de spreker
Ik ben Jet Roos, werkzaam als GZ-psycholoog bij de GGzE. In 2015 heb ik kennis mogen maken met de leuke, maar ook complexe doelgroep autisme. Sindsdien ben ik blijven werken met deze doelgroep, zowel met kind en jeugd als met volwassenen.

Lezing(-en) door Jet Roos

Parallelsessie 2 30 september 2022

4. Traumabehandeling en de belangrijke andere(n) bij afhankelijkheidsrelaties

Bovenbar