Karin Nijhof

Karin Nijhof

Kleine groepen, veel trauma: de beweging naar kleinschalig werken

In de residentiele jeugdhulp verblijven kinderen en jongeren, die veel en langere tijd blootgesteld zijn aan toxische stress. Maar ook de context van jeugdhulp kan ingrijpend zijn. Daarom is de ambitie om van grootschalig verblijf naar kleinschalig verblijf te gaan. Kleinschalig verblijf zou tegemoet komen aan een veiliger en trauma sensitiever klimaat, het werken vanuit contact, verbinding en nabijheid, en minder dwang en drang. Maar wat is kleinschalig verblijf? Werkt het en wat zijn uitdagingen? En wat hebben medewerkers nodig om kleinschalig te kunnen werken? In deze presentatie nemen we jullie mee in de ontwikkelingen en kennis over kleinschalig verblijf, en hoe het meer mogelijkheden biedt om traumasensitief te werken.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Traumatisering binnen het systeem van jeugdzorg. Hoe kan het anders? met sprekers Carina van Kregten, Karin Nijhof, Shireen Kaijadoe en Anneke de Weerd

Over de spreker
Dr. Karin Nijhof is werkzaam als senior onderzoeker bij Pluryn en de Academische Werkplaats Risicojeugd, en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen deed ze onderzoek naar risicofactoren bij jeugdige delinquenten en de effectiviteit van politiële en justitiële interventies bij de politie Gelderland-Midden. In 2011 promoveerde ze op een onderzoek naar de effectiviteit van JeugdzorgPlus. Haar huidige onderzoek richt zich op jongeren en gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de residentiele jeugdhulp, met een specifieke interesse in stress, ingrijpende gebeurtenissen en fysiologische ontregeling. Daarnaast is ze projectleider op de ontwikkeling van de landelijke StroomOP Monitor, en mede oprichter van het landelijke consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp. Ze begeleidt diverse PhD studenten en Klinisch Psychologen i.o. In 2015 publiceerde ze samen met prof. dr. Rutger Engels het boek getiteld ‘Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling’. Naast haar werkzaamheden neemt ze deel aan diverse adviesraden rondom ondermeer de Hervormingsagenda Jeugd en de Toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen. Ook is ze bestuurslid bij EFCAP-NL.

Lezing(-en) door Karin Nijhof

Parallelsessie 1 30 september 2022
10:45 - 11:45

1. Traumatisering binnen het systeem van jeugdzorg. Hoe kan het anders?

Zaal 10