Laurien Meijer

Laurien Meijer

Ontwerp en randomized controlled trial van KopOpOuders voor PTSS, een preventieve opvoedinterventie voor ouders met PTSS

Een aanzienlijk deel van de volwassenen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) is ouder van één of meer kinderen. Ouderlijke PTSS is geassocieerd met internaliserende, externaliserende en psychosociale problemen bij kinderen. Deze kwetsbaarheid is waarschijnlijk gerelateerd aan opvoedproblemen bij ouders met PTSS. Deze ouders ervaren hun rol als opvoeder gemiddeld als stressvoller en minder bevredigend, en vertonen gemiddeld vaker dysfunctioneel opvoedgedrag (bijv. vijandigheid, overcontrole). In de behandeling van ouders komt de invloed van PTSS op het ouderschap en het welzijn van de kinderen vaak nog weinig aan bod. Daarom is KopOpOuders voor PTSS ontwikkeld: een preventieve opvoedinterventie voor ouders met PTSS, die als aanvulling op de PTSS-behandeling ingezet kan worden. In deze presentatie bieden we een blik op de ontwikkeling van KopOpOuders voor PTSS en het onderzoeksontwerp van de randomized controlled trial-effectstudie. Methode: De interventie is een adaptatie van een bestaande e-health interventie: KopOpOuders Zelfhulp. In co-creatie met ouders met PTSS en hun partners is KopOpOuders Zelfhulp aangepast naar KopOpOuders voor PTSS. PTSS-specifieke inhoud is toegevoegd en de e-health modules zijn uitgebreid met drie face-to-face sessies met een preventieprofessional. De effectiviteit wordt onderzocht in een randomized controlled trial met N = 142 ouders die PTSS-behandeling krijgen binnen Arkin (controleconditie: treatment as usual, n = 71; interventieconditie: treatment as usual + KopOpOuders voor PTSS, n = 71). Metingen worden gedaan met online vragenlijsten op pretest, posttest en follow-up, en met ecological momentary assessment op pretest en posttest. Interventie-effecten op primaire (opvoedgedrag) en secundaire uitkomstmaten (ervaren opvoedcompetentie, sociale steun, algeheel psychisch welzijn en PTSS-symptomen bij het kind) worden geanalyseerd met generalized linear mixed modeling. Ook zullen we toetsen of effecten worden gemodereerd door initiële ernst van de PTSS-symptomen van de ouder. Preregistratie: ClinicalTrials.Gov NCT05237999.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium In ontwikkeling in het psychotrauma veld met sprekers Annemieke Kamstra, Laurien Meijer en Aishah Snoek.


Over de spreker
Laurien Meijer is sinds 2019 als promovendus betrokken bij de academische werkplaats van het Sinai Centrum. Binnen het onderzoeksproject ‘Ouderschap en PTSS’ doet zij onderzoek naar de invloed van PTSS op ouderschap en naar de effectiviteit van KopOpOuders voor PTSS, een opvoedinterventie voor ouders met PTSS.

Lezing(-en) door Laurien Meijer

Parallelsessie 2 30 september 2022

3. In ontwikkeling in het psychotrauma veld

Zaal 24/26