Liesbeth Mevissen

Liesbeth Mevissen

Kwetsbare, afhankelijke patiënten met zeer problematisch gedrag: vergeet de belangrijke andere(n) niet!

Als psychotraumatherapeut worden we in meer of mindere mate geconfronteerd met patiënten met zeer problematisch gedrag. In allerlei takken van zorg zoals de (jeugd)GGZ, forensische zorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg+, zorg voor demente bejaarden, ziekenhuizen, revalidatiecentra, epilepsiecentra en centra voor mensen met NAH, krijgen we steeds meer oog voor onbehandeld onderliggend psychotrauma. Maar er is nog veel te weinig oog voor diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij belangrijke anderen die nauw bij de aangemelde patiënt betrokken zijn . Deze patiënt is immers voor goede zorg en ondersteuning lange tijd -vaak zelfs levenslang -afhankelijk van anderen. En dat betreft niet alleen zorg door professionals. Ouders, een partner en/of kinderen die hun naaste door dik en dun willen blijven helpen krijgen heel wat voor de kiezen . En patiënten die kinderen hebben proberen een zo goed mogelijke ouder te zijn voor hun opgroeiende kinderen. In al deze afhankelijkheidsrelaties kan psychotrauma zijn tol eisen. In deze workshop is er aandacht voor de typen trauma’s die in afhankelijkheidsrelaties van kwetsbare patiënten met ernstig probleemgedrag veel voorkomen, hoe we ze bespreekbaar kunnen maken, en op welke manier behandeling van psychotrauma van naast betrokkenen kan bijdragen aan het weer vlottrekken van vastgelopen situaties. Risico’s, valkuilen en kansen worden geïllustreerd aan de hand van casuïstiek en er is ruimte voor discussie.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Traumabehandeling en de belangrijke spelers bij afhankelijkheidsrelaties met spreker Liesbeth Mevissen.


Over de spreker
Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist en klinisch psycholoog. Zij is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Liesbeth is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en risicovol gedrag en als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum.

Lezing(-en) door Liesbeth Mevissen

Parallelsessie 2 30 september 2022

4. Traumabehandeling en de belangrijke andere(n) bij afhankelijkheidsrelaties

Bovenbar