Lonneke Lenferink

Lonneke Lenferink

De psychosociale gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de Nederlandse bevolking

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot grote veranderingen in de samenleving, waaronder blootstelling aan mogelijke stressoren zoals verlies van dierbaren, beperkt fysiek contact, uitval van werk en COVID-19 infectie. Het samenspel van stressoren kan mogelijk leiden tot symptomen van een aanpassingsstoornis. Een aanpassingsstoornis wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het aanpassen een stressor dat zich kan uiten in piekeren en rumineren. Op basis van een grootschalig Europees onderzoek blijkt dat circa 1 op de 5 mensen het risico loopt op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis ten tijde van de COVID-19 pandemie (Lotzin et al., 2021). Het doel van deze cross-sectionele vragenlijststudie was om risico- en beschermende factoren te identificeren van een aanpassingsstoornis in de algemene Nederlandse bevolking (Lenferink et al., 2022). Dit onderzoek maakt deel uit van een Europees onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door enkele NtVP-bestuursleden i.s.m. Europese psychotraumaverenigingen. Ruim 2000 Nederlanders hebben deelgenomen aan het onderzoek. De eerste resultaten tonen aan dat een kleine groep voldoet aan mogelijke criteria van een aanpassingsstoornis. Specifieke achtergrond- en COVID-19 omstandigheden hingen samen met een toename in aanpassingsstoornisklachten. We presenteren de bevindingen, en bespreken beperkingen en implicaties.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Collectief & systemisch trauma met sprekers Lonneke Lenferink, Indra Boedjarath en Peter van der Velden.


Over de spreker
Ik werk als universitair docent bij de Universiteit Twente. Mijn onderzoek richt zich op de definitie, het meten, het voorspellen en het behandelen van verstoorde rouwklachten bij nabestaanden. Als (co-)auteur heb ik >60 peer-reviewed artikelen geschreven. Tevens ben ik bestuurslid bij de NtVP.

Lezing(-en) door Lonneke Lenferink

Parallelsessie 1 30 september 2022

3. Collectief & systemisch trauma

Bovenbar