Maartje Fransen

Maartje Fransen

Partnergeweld en de weg naar veilig thuis

In Nederland maakt 80% ooit in hun leven een potentieel traumatische gebeurtenis mee  (De Vries & Olff, 2009). Interpersoonlijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld tegen vrouwen (Olff & Wall, 2014; WHO, 2021). Als zorgprofessional in het psychotraumaveld hebben we regelmatic clienten bij wie het huiselijk geweld al heeft plaatsgevonden, maar soms zie je cliënten waarvan je hoort of waarbij je het vermoeden krijgt dat er nog steeds geweld plaatsvindt. Wat doe je als je een niet pluis gevoel hebt?  Wanneer neem je contact op met veilig thuis? En wat gebeurt er dan?  Het tijdig signaleren van interpersoonlijk geweld en samenwerking met Veilig Thuis en ketenpartners is van cruciaal belang om het geweld te kunnen stoppen. Toch blijkt de weg naar veilig thuis nog moeilijk te vinden en voor therapeuten is niet altijd duidelijk wanneer en hoe samenwerking mogelijk is.   In deze workshop zullen Maartje Fransen en Inge Sauve, gedragswetenschappers bij Veilig Thuis, hun kennis delen over de signalen en risicofactoren van huiselijk geweld. Ook zullen ze uitleggen wanneer je je als professional kunt melden en wat Veilig Thuis kan doen. Professor Miranda Olff zal aan het eind nog kort enkele onderzoeksresutlaten presenteren over een bijzondere doelgroep.


Deze presentatie is onderdeel van de workshop Partnergeweld en de weg naar veilig thuis met sprekers Miranda Olff, Inge Sauve en Maartje Fransen


Over de spreker
Mijn naam is Maartje Fransen, werkzaam als gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant. Mijn kennis ligt met name op het gebied van seksueel geweld, ouderenmishandeling en hoog-risico zaken. Veilig Thuis houdt zich bezig met casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling, van 0-100 jaar. Daarbij onderzoeken we wat er speelt in een casus en welke hulp bij kan dragen aan het vergroten van de veiligheid.

Lezing(-en) door Maartje Fransen

Workshops 30 september 2022

6. Partnergeweld en de weg naar veilig thuis

Bovenbar