Miranda Olff

Miranda Olff

Partnergeweld en de weg naar veilig thuis

In Nederland maakt 80% ooit in hun leven een potentieel traumatische gebeurtenis mee  (De Vries & Olff, 2009). Interpersoonlijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld tegen vrouwen (Olff & Wall, 2014; WHO, 2021). Als zorgprofessional in het psychotraumaveld hebben we regelmatic clienten bij wie het huiselijk geweld al heeft plaatsgevonden, maar soms zie je cliënten waarvan je hoort of waarbij je het vermoeden krijgt dat er nog steeds geweld plaatsvindt. Wat doe je als je een niet pluis gevoel hebt?  Wanneer neem je contact op met veilig thuis? En wat gebeurt er dan?  Het tijdig signaleren van interpersoonlijk geweld en samenwerking met Veilig Thuis en ketenpartners is van cruciaal belang om het geweld te kunnen stoppen. Toch blijkt de weg naar veilig thuis nog moeilijk te vinden en voor therapeuten is niet altijd duidelijk wanneer en hoe samenwerking mogelijk is.   In deze workshop zullen Maartje Fransen en Inge Sauve, gedragswetenschappers bij Veilig Thuis, hun kennis delen over de signalen en risicofactoren van huiselijk geweld. Ook zullen ze uitleggen wanneer je je als professional kunt melden en wat Veilig Thuis kan doen. Professor Miranda Olff zal aan het eind nog kort enkele onderzoeksresutlaten presenteren over een bijzondere doelgroep.


Deze presentatie is onderdeel van de workshop Partnergeweld en de weg naar veilig thuis met sprekers Miranda Olff, Inge Sauve en Maartje Fransen


Over de spreker
Professor dr Miranda Olff is hoofd van het Psychotrauma centrum bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC en directeur onderzoek bij ARQ Nationaal Psychotraumacentrum in Diemen. Ze is voormalig president van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), voormalig president van de European Society for Traumatic Stress Studies, (ESTSS) en editor-in-chief of the European Journal of Psychotraumatology (EJPT). Chair: ‘Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and PTSD’
LinkedIn: Miranda Olff, Twitter: Molff, ORCID ID: 0000-0003-1016-9515

Lezing(-en) door Miranda Olff

Workshops 30 september 2022

6. Partnergeweld en de weg naar veilig thuis

Bovenbar