Nadia van der Spek

Nadia van der Spek

Attachment-Based Family Therapy: jongeren en ouders samen aan de slag rond (gehechtheids)trauma

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarvoor wetenschappelijk is aangetoond dat het relatieherstel biedt en een positieve impact heeft op de (aanmeldings)klachten in gezinnen. ABFT is initieel ontwikkeld voor depressieve en suïcidale jongeren en sluit aan bij de huidige stand van zaken in het gehechtheidsonderzoek die suggereert dat emotioneel lijden bij jongeren mede veroorzaakt, in stand gehouden of, belangrijker nog, gebufferd kan worden door de kwaliteit van gehechtheidsrelaties binnen gezinnen. Er wordt vanuit gegaan dat depressieve en suïcidale jongeren gestopt zijn met het opzoeken van steun en zorg van hun ouder(s) of primaire zorgfiguren in tijden van stress vanwege verlies van vertrouwen in zorg doorheen een leergeschiedenis van relationele kwetsuren en emotioneel onafgestemde zorginteracties. ABFT speelt hierop in door met gezinnen als eerste stap in behandeling een verbindend traject te doorlopen gericht op het herstellen en/of versterken van de gehechtheidsrelatie tussen de jongere en diens ouder(s) of primaire zorgfiguur. De kern van ABFT ligt in het gezinnen te helpen (her)ontdekken, communiceren én ervaren dat ze, onderliggend aan alle conflicten, miscommunicaties, afstand, relationele kwetsuren en vertrouwensbreuken, vooral verlangen om zich met elkaar verbonden te voelen. ABFT is opgebouwd uit vijf behandeltaken die fungeren als een roadmap om, doelgericht en systematisch, dit primaire behandeldoel van relatieherstel te bereiken. In deze workshop zal het ABFT model met zijn 5 behandeltaken toegelicht worden en kunnen deelnemers het hechtingsgericht werken volgens het ABFT-model tevens ervaren en oefenen.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Attachment-Based Family Therapy: jongeren en ouders samen aan de slag rond (gehechtheids)trauma met sprekers Nadia van der Spek en Tara Santens


Over de spreker
Dr. Nadia van der Spek is GZ-psycholoog en systeemtherapeut en promoveerde in 2016 aan de Vrije Universiteit, afdeling klinische psychologie. Zij is praktijkhouder van psychologenpraktijk De Amsterdamse en is als senior onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC, afdeling psychiatrie. Zij is door KU Leuven en Drexel University gecertificeerd als ABFT-therapeut en doet wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van ABFT bij adolescenten en jongvolwassenen met suicidaliteit en depressie.

Lezing(-en) door Nadia van der Spek

Workshops 30 september 2022

2. Attachment-Based Family Therapy: jongeren en ouders samen aan de slag rond (gehechtheids)trauma

Zaal 15