Nadine Goeree

Nadine Goeree

Houd moed: Het inzetten van hoop bij partners van veteranen in de omgang met psychosociale uitzendgerelateerde klachten

Uitzendgerelateerde gebeurtenissen kunnen diepe mentale sporen achterlaten onder Nederlandse veteranen. Soms in de vorm van posttraumatische klachten die decennialang doorwoekeren. De klachten treffen ook de partners van veteranen. Deze presentatie gaat in op het concept hoop en hoe hoop partners van veteranen helpt betekenis te geven aan de uitzendgerelateerde klachten en motiveert om te gaan met deze klachten in het dagelijks leven. Over hoop: Hoop houdt het dagelijks leven dragelijk en geeft richting aan de toekomst. Het is onderdeel van ieders leven. Hoop is positief, subjectief, dynamisch, en aan verandering onderhevig. Het wordt beïnvloed door sociale relaties, kennis, cultuur en emoties. Hoop is onzeker, we weten niet of het uitkomt. De ervaringen van de partners laten zien dat verschillende vormen van hoop naast elkaar bestaan, beïnvloed en aangepast kunnen worden om het dagelijks leven te verbeteren en een positieve toekomst te bewerkstelligen. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op verschillende vormen van hoop, op grote wensen voor de toekomst met grote onzekerheid, op gekaderde realistische vormen van hoop, op overwinningen en wanhoop, op overschreden en hervonden persoonlijke grenzen, op herstel en chroniciteit, op persoonlijke stagnatie en groei. Deelnemers leren hoe hoop de partners helpt om te gaan met traumatische stress, hoe het de relatie met hun partner beïnvloed, en motiveert tot actie. Ook zullen deelnemers inzicht krijgen in de negatieve kanten van hoop, hoe het partners motiveert zich aan te passen aan de veteraan ten koste van zichzelf, uitzendgerelateerde klachten normaliseert, schadelijk gedrag wordt geaccepteerd en persoonlijke grenzen overschreden. Het onderzoeken en (her)formuleren van realistische vormen van hoop kan het dagelijks leven van partners van veteranen met uitzendgerelateerde klachten verbeteren. Deze lezing is gebaseerd op recente inzichten uit diepte interviews met 13 partners van post-actieve veteranen in kader van het promotieonderzoek ‘Duurzaam Beter’, gefinancierd door het Nederlands Veteraneninstituut en het Ministerie van defensie.


Over de spreker
Nadine Goeree is medisch antropoloog en promotiestudent bij ARQ Centrum’45 en het LUMC, afdeling psychiatrie. Voor haar promotie onderzoek onderzoekt ze hoe de sociale en dagelijkse leefwereld van veteranen met (chronische) uitzendgerelateerde traumatische klachten en diens partner eruit ziet. Centrale vragen hierbij zijn hoe ze in het dagelijks leven omgaan met de klachten en wat ze nodig hebben om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Nadine richt zich onder andere op de betekenis van hoop, erkenning en (geen) herstel in het dagelijks leven.

Lezing(-en) door Nadine Goeree

Posterpresentaties deel 2 30 september 2022
16:50 - 17:15

Posterpresentaties deel 2

Foyer
Posterpresentaties deel 1 30 september 2022
13:35 - 14:00

Posterpresentaties deel 1

Foyer