Noortje van Vliet

Noortje van Vliet

To prepare or not??

Deze presentatie is onderdeel van de workshop Behandeling van complexe PTSS: wat werkt, voor wie en hoe pak je dat aan? met sprekers Annemieke Driessen, Noortje van Vliet en Chris Hoeboer.

Inhoud
Complexe PTSS is recent toegevoegd als diagnose in de ICD-11 en verwijst naar mensen die naast PTSS last hebben van emotieregulatie problemen, interpersoonlijke problemen en een laag zelfbeeld. In deze workshop presenteren twee onderzoekers over de effectiviteit van (varianten op) EMDR en exposuretherapie en vertelt een clinicus over de behandeling van deze doelgroep.

De eerste spreker presenteert bevindingen uit de IMPACT-studie, een onderzoek naar de effectiviteit van reguliere exposuretherapie, intensieve exposuretherapie en een vaardigheidstraining (STAIR) gevolgd door exposuretherapie voor mensen met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma.

De tweede spreker presenteert bevindingen uit de TOPRON-studie, waarin is onderzocht of gefaseerde behandeling meerwaarde heeft boven directe traumagerichte behandeling bij mensen met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma. In beide studies is onderzocht of symptomen van Complexe PTSS voorspellend zijn voor het behandeleffect en of de behandeling voor deze doelgroep moet worden aangepast.

In het tweede deel van deze workshop wordt stilgestaan bij de klinische behandelpraktijk. Aan bod zal komen hoe je een goede casusconceptualisatie maakt. Wanneer kies je bijvoorbeeld wel en niet voor traumagerichte behandeling, en zo ja voor welke? Hoe selecteer je de juiste herinneringen en hoe bepaal je de volgorde bij een veelheid van klachten en herinneringen? Tot slot is er aandacht voor lastigheden tijdens de behandeling van CPTSS en hoe deze te tackelen.

Aan het einde van deze workshop ben je op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten op het gebied van complexe PTSS en heb je handvatten gekregen hoe je een CPTSS-behandeling vormgeeft.


Over de spreker
Noortje van Vliet is GZ-psycholoog bij Dimence in een team voor persoonlijkheidsproblematiek en complexe PTSS. Ze is hoofdonderzoeker van het onderzoek “To Prepare Or Not”: gefaseerde behandeling versus directe traumagerichte behandeling bij patiënten met een PTSS naar aanleiding van seksueel misbruik of mishandeling in de kindertijd. Binnen Dimence is de voorzitter van het netwerk traumagerelateerde behandeling, aan netwerk met als doel de kwaliteit van traumabehandelingen te verbeteren middels scholing, intervisies en betere samenwerking binnen de Dimence groep.

Lezing(-en) door Noortje van Vliet

Workshops 30 september 2022
14:00 - 15:30

1. Behandeling van complexe PTSS: wat werkt, voor wie en hoe pak je dat aan?

Zaal 24/26