Patricia Dashorst

Patricia Dashorst

De impact van oorlogservaringen van ouders op de psychische gezondheid van hun kinderen

Negatieve gebeurtenissen kunnen aanwezig blijven als intrusieve herinneringen bij mensen die direct zijn blootgesteld aan de gebeurtenis. Maar kunnen intrusies ook voorkomen bij hen die indirect met een negatieve gebeurtenis geconfronteerd worden? Wij onderzochten of intrusies die verwijzen naar niet zelf meegemaakte negatieve ervaringen inderdaad voorkomen en of de frequentie en kenmerken van deze intrusies verschillen van directe intrusies. Hiervoor werd een klinische groep (n = 98) na de Tweede Wereldoorlog geboren kinderen van overlevenden geïncludeerd. De helft van de participanten rapporteerde indirecte intrusies met vergelijkbare frequentie en kenmerken (o.a. controleerbaarheid, intensiteit) als bij directe intrusies. Bij nadere analyse bleken participanten met indirecte intrusies o.a. angst gerelateerde klachten significant meer te rapporteren. Vervolgens vergeleken we de kenmerken van personen met en zonder indirecte en directe intrusies. Tenslotte deden we een qualitatieve thematische analyse van de inhoud van de indirecte intrusies. Samengevat laten de resultaten zien dat oorlogservaringen van de ouders indirect effect kunnen hebben op de psychische gezondheid van hun kinderen. Tevens doen we een voorstel welk mechanisme een rol kan spelen bij het ontstaan van indirecte intrusies.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Het doorbreken van intergenerationeel trauma met sprekers Patricia Dashorst en Elisa van Ee.


Over de spreker
Drs. P. (Patricia) Dashorst, psychiater, relatie- en gezinstherapeut, psychotraumatherapeut, supervisor en opleider psychiatrie aandachtsgebied volwassenen bij ARQ Centrum’45. PhD research: Intrusions in offspring of World War Two survivors.

Lezing(-en) door Patricia Dashorst

Parallelsessie 2 30 september 2022
11:55 - 12:55

Intergenerationeel trauma: hoe doorbreken we de cirkel?

Auditorium