Paul Pijnenborg

Paul Pijnenborg

ADAPT: een opvoedprogramma voor veteranen en hun partner met kinderen

Steeds meer onderzoeken wijzen op de potentiële uitdagingen en problemen waarmee veteranen en hun gezin worden geconfronteerd na een militaire uitzending. Mede door de uitzend gerelateerde problematiek bij de veteraan kan de opvoeding onder druk komen te staan. ADAPT heeft als doel de opvoedvaardigheden van de ouders te versterken door het aanreiken van handvatten op praktische wijze. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de emotieregulatie bij de ouders en de kinderen, hoe om te gaan met traumagerelateerde triggers die kinderen teweeg brengen, het stimuleren van positieve betrokkenheid naar de kinderen toe en het effectief grenzen leren stellen. Daarnaast is het programma gericht op herstel van het teamgevoel van de ouders en herstel van de sporen die de genoemde problematiek heeft achtergelaten in deze gezinnen. ADAPT is ontwikkeld op basis van Parent Management Training Oregon (PMTO) en aangepast naar de behoeften van veteranen en hun gezinnen. PMTO is een wereldwijde evidence based behandeling in het versterken van emotieregulatie binnen gezinnen en het voorkomen van psychische problemen bij kinderen. Momenteel wordt binnen het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel onderzoek gedaan naar ADAPT bij veteranen, waarin wordt gekeken naar het verschil tussen gezinnen waarbij wel of niet ADAPT wordt aangeboden in vergelijking tot treatment as usual. Deze presentatie zal vooral in gaan op wat ADAPT inhoud en hoe dit binnen een instelling of praktijk vormgegeven kan worden.

Deze presentatie is onderdeel van het symposium Het betrekken van partners bij de PTSS behandeling met sprekers Elise Boersma – van Dam, Elisa van Ee, Eline Meuleman en Paul Pijnenborg


Over de spreker
De vraag die ik me voortdurend stel in mijn werk bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel is, wie is deze cliënt in zijn context? Als systeemtherapeut kijk ik verder dan enkel de medische diagnose. Ieder mens functioneert immers in een groter geheel. Want al gebeurt er veel goeds in de therapiekamer, het leven speelt zich thuis af. Daarom span ik me in om ‘de omgeving’ van de cliënt te betrekken bij de behandeling. Ik kijk naar alle levensgebieden: hoe ziet je gezin eruit, wie is je partner, wat doe je voor werk, waar woon je, hoe was je gezin van herkomst en wat heb je meegekregen in je opvoeding? De sleutel van een effectieve behandeling ligt bij de cliënt en zijn familie. Hun eigen verhaal maakt het beeld– naast de diagnose - compleet. Als wij als behandelteam beschikken over deze belangrijke informatie kunnen wij breder kijken naar wat werkt.

Lezing(-en) door Paul Pijnenborg

Parallelsessie 1 30 september 2022

2. Het betrekken van partners bij de PTSS behandeling

Auditorium