Paul Prins

Paul Prins

LVB en PTSS? Werkt Imaginaire Exposure?

Posttraumatische stress-stoornis komt veel voor bij mensen met een licht verstandelijke. Vaak is er ook sprake van comorbide stoornissen, zoals middelengebruik, stemmings- en angststoornissen bij deze mensen. PTSS kan ook bij mensen met een lichte verstandelijke beperking behandeld worden met traumaspecifieke behandelingen zoals langdurige blootstelling EMDR of Imaginaire Exposure. Er is nog weinig bekend over de haalbaarheid en effectiviteit van de behandeling van PTSS met Imaginaire Exposure bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Desalniettemin, wordt het steeds vaker ingezet. Mijn onderzoek heeft zich dan ook gericht op de haalbaarheid en effectiviteit van Imaginaire Exposure voor PTSS bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tevens werd het secundaire effect van Imaginaire Exposure op bijkomende stoornissen in het gebruik van een middel, stemmings- en angstklachten onderzocht. Voor dit onderzoek werden er 12 cliënten met PTSS en een lichte verstandelijke beperking geselecteerd in een poliklinisch behandelcentrum, gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen. De studie maakte gebruik van een single-case experimenteel design met een A (baseline)-B (interventie) fase inclusief een follow-up meting na 3 maanden. Er werden tijdreeksen en single time points metingen uitgevoerd. Zes deelnemers vielen uit. De gegevens van vijf deelnemers waren compleet. De resultaten toonden een significante afname in PTSS-symptomen. Twee deelnemers voldeden niet langer aan de PTSS criteria. Bovendien werd een significante vermindering op bijkomende symptomen (sociale vermijding, angst en spanning) gevonden. Er werd geen significante verandering gevonden op stemmingssymptomen na behandeling met PE. Deze studie toonde aan dat, hoewel het uitvalpercentage hoog was, Imaginaire Exposure een haalbare en effectieve manier lijkt te zijn om PTSS bij mensen met een lichte verstandelijke beperking te behandelen. Uit de studie kwamen een aantal suggesties naar voren voor aanpassingen van het standaard PE-protocol voor gebruik bij MID-BIF.


Over de spreker
Ik ben GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog/psychotherapeut. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de verslavingszorg. Ik heb veel ervaring in de behandeling van PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking.

Lezing(-en) door Paul Prins

Posterpresentaties deel 2 30 september 2022
16:50 - 17:15

Posterpresentaties deel 2

Foyer
Posterpresentaties deel 1 30 september 2022
13:35 - 14:00

Posterpresentaties deel 1

Foyer