Peter Janssen

Peter Janssen

Het sociaal cognitieve functioneren bij PTSS: Hoe toegankelijk zijn de sociale systemen?

Sociale steun is een sleutelfactor in het herstel van trauma en PTSS. Het kan gaan om steun van naasten, (ervaringsdeskundige) zorgprofessionals en vanuit de community. Sociale cognitie – het vermogen om sociale signalen waar te nemen, te begrijpen en hierop te reageren – is onmisbaar in het gebruik kunnen maken van sociale steun. Het vergroten van kennis van de link tussen trauma/PTSS en sociale cognitie is dus van belang. Hoewel onderzoek aantoont dat verschillende sociale cognitieve processen verstoord kunnen zijn bij individuen met PTSS, is het nog onbekend welke aspecten precies aangedaan zijn. Aan de hand van een recent uitgevoerde review/meta-analyse wordt ingezoomd op de vraag welke aspecten van sociale cognitie aangedaan zijn bij PTSS. Ook worden implicaties voor vervolgonderzoek en voor de behandelpraktijk besproken. Hoe kan sociale cognitie versterkt worden waardoor de ontvankelijkheid en dus toegankelijkheid voor steunende systemen vergroot wordt?


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Het betrekken van ervaringsdeskundigheid in de zorg bij psychotrauma met sprekers Clara Koek, Peter Janssen en Simona Karbouniaris.


Over de spreker
Peter Janssen is als onderzoeker/buitenpromovendus werkzaam bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland van Reinier van Arkel en de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tevens is hij als gezondheidszorgpsycholoog in opleiding verbonden aan het Centrum voor Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie binnen Reinier van Arkel. Zijn onderzoek is gericht op het sociaal functioneren en sociale cognitie bij veteranen en veteraangezinnen.

Lezing(-en) door Peter Janssen

Parallelsessie 2 30 september 2022

2. Systemen die van meerwaarde kunnen zijn, maar nog lang niet altijd toegankelijk zijn

Zaal 10