Peter van der Velden

Peter van der Velden

Zijn posttraumatische problemen echt allemaal post-traumatisch?

De huidige inzichten in de effecten van potentieel traumatische gebeurtenissen, zowel die van collectieve als die van meer individuele aard, zijn vrijwel geheel gebaseerd op studies die ná deze gebeurtenissen zijn gestart en uitgevoerd. Vermoedelijk worden de problemen waar slachtoffers van deze gebeurtenissen mee kampen, daarom voornamelijk (of alleen) toegeschreven aan deze gebeurtenissen. In deze bijdrage staat de vraag centraal in hoeverre problemen waar slachtoffers mee kampen, reeds aanwezig waren vóór men getroffen werd door deze gebeurtenissen. Daarvoor worden de onderzoeksresultaten van de 10-jarige studie naar de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede aangevuld met de resultaten van de langjarige prospectieve VICTIMS-studie die momenteel wordt uitgevoerd. In hoeverre zijn post-traumatische problemen (mentaal, fysiek, gebrek steun, financieel) uitingen van pre-existente problemen? Wat zien we bij niet-slachtoffers? Bij de beantwoording van deze vraag worden ook de effecten van de corona-pandemie op de mentale gezondheid in ogenschouw genomen.Deze presentatie is onderdeel van het symposium Collectief & systemisch trauma met sprekers Peter van der Velden, Indra Boudjarath en Lonneke Lenferink.


Over de spreker
Peter is gezondheids-psycholoog en gespecialiseerd in onderzoek naar stress, (collectief) trauma en mentale gezondheid. Hij is daarnaast werkzaam bij TRANZO van Tilburg University als hoogleraar Victims and Mental Health. Hij was eerder hoogleraar Victimologie (2013-2017) en hoogleraar Mental health and disasters (2010-2012) bij Tilburg University. Daarvoor was hij als research manager, senior researcher, and senior consultant werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma (1988-2013). Hij publiceerde tal van studies in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften over de effecten van stressvolle en potentieel traumatische ervaringen zoals geweld, ongevallen, crisis, oorlog en rampen op de mentale gezondheid inclusief PTSS, middelen gebruik en gebruik van zorg, en op het werk.

Lezing(-en) door Peter van der Velden

Parallelsessie 1 30 september 2022

3. Collectief & systemisch trauma

Bovenbar