Peter van Vliet

Peter van Vliet

Imaginatie met Rescripting als stand alone (trauma)groepsaanbod (workshop)

In deze workshop wordt met name ingegaan op Imaginatie met Rescripting (IMRS), gegeven in groepsverband én hoe je de gehele groep betrekt bij het proces. In individuele therapie zijn manieren waarop IMRS kan worden ingezet welomschreven. Het toepassen hiervan in groepsverband maakt het echter wel noodzakelijk een vertaalslag te maken. Een risico bij het toepassen van (experiëntiële) interventies in een groep is dat het een 'individuele therapie in de groep' kan worden. Het is dus zaak om zoveel als mogelijk de aandacht en betrokkenheid te hebben van de gehele groep. Dit is niet alleen van belang voor de groepsleden die niet aan de beurt zijn maar zeker ook voor het groepslid dat IMRS ondergaat. Binnen InGeest wordt IMRS sinds enkele jaren ook gesitueerd als ‘stand alone’ trauma aanbod binnen de zorglijn Persoonlijkheid & Trauma. Indicatie voor deze vorm van groepstherapie is met name ‘neglect schade’ (alles wat er niet of onvoldoende was maar wel had moeten zijn), maar ook het aanpakken van ‘abuse schade’ (wat er wel was maar niet had moeten zijn) wordt niet uit de weg gegaan. Het voorziet in een behoefte in de zin dat er bij cliënten vaak traumatische ervaringen zijn die niet leiden tot PTSS ( volgens de DSM-V) maar desondanks fors beschadigend kunnen zijn. Bijvoorbeeld in termen van negatief zelfbeeld, beperkingen in het interpersoonlijk functioneren door angst, wantrouwen, wanhoop, hopeloosheid, maatschappelijk niet of minder goed uit de verf komen, zelfdestructiviteit, verminderd zelfvertrouwen, e.d. Waar voor PTSS (DSM-V) uitstekende behandelingen zijn, zoals EMDR en Imaginaire Exposure is er voor ‘rotleven trauma's (bijvoorbeeld pestervaringen, onvoldoende positieve aandacht binnen gezin van herkomst, verbale mishandeling, etc.) ons insziens nog ruimte voor verbetering m.b.t. daarop gerichte behandeling. In onze ervaring is IMRS voor mensen met dit soort schade een goede aanvulling op het trauma arsenaal en heeft het aanbieden van deze techniek in groepsverband meerwaarde. IMRS geeft cliënten de gelegenheid de destijds gevoelde machteloosheid experiëntieel te doorbreken door een actieve rol in te nemen tijdens het rescripten. Steun en aanmoediging van medegroepsleden wordt daarbij vaak als zeer helpend ervaren en ook het de mogelijkheid een rol te vervullen in het rescript van groepsgenoten wordt als belangrijk gezien. Zo wordt ook goed gebruik gemaakt van de dubbele standaard die cliënten vaak hebben: Ze weten goed voor anderen wat helpend is maar staan zichzelf bijvoorbeeld maar moeizaam compassie toe. Anderen helpen maakt wellicht dat zelfcompassie ook iets gemakkelijker beschikbaar komt.Over de spreker
Ik ben sinds 25 jaar werkzaam bij GGZ inGeest en heb daar ook de opleiding tot klinisch psycholoog - psychotherapeut gedaan. De eerste 10 jaar heb ik gewerkt bij de crisisdienst, daarna bij een afdeling Persoonlijkheid en trauma, waar ik mij heb gespecialiseerd in schematherapie en diverse vormen van traumabehandeling (EMDR, imaginaire exposure en Imaginatie met Rescripting (IMRS). Sinds 2 jaar heb ik nu ook bij InGeest een groepsaanbod IMRS ontwikkeld. Registraties: VGCT-, NVP- en NTVP supervisor, EMDR practitioner. Docentschap: Hoofddocent bij de VST voor persoonsgericht sinds 2020, daarnaast ACT supervisor en docent.

Lezing(-en) door Peter van Vliet

Parallelsessie 1 30 september 2022

5. Imaginatie met Rescripting als stand alone (trauma)groepsaanbod (workshop)

Zaal 24/26