Rens van de Schoot

Rens van de Schoot

Bayesiaanse statistiek - Masterclass voor onderzoekers

De populariteit en het gebruik van Bayesiaanse methoden zijn in veel onderzoeksdomeinen toegenomen. De huidige workshop introduceert de belangrijkste ingrediënten van Bayesiaanse statistiek. In het bijzonder zal ik priors, posteriors, expert elicitatie, testen op eerdere dataconflicten, het Bayesiaanse waarheidsserum en testen op replicatie effecten door middel van Bayes factoren introduceren. Deelnemers zullen voorzichtig kennismaken met Bayesiaanse statistiek aan de hand van een empirisch voorbeeld over twijfelachtige onderzoekspraktijken. Het verbeteren van wetenschap begint met het opleiden van PhD kandidaten: de wetenschappers van morgen. In vier studies omtrent 765 PhD kandidaten werd onderzocht of PhD kandidaten het onderscheid kunnen maken tussen ethische en onethische of zelfs frauduleuze onderzoekspraktijken. De bereidheid van de PhD kandidaten om onderzoek uit dergelijke praktijken te publiceren werd gepeild en met behulp van Bayesiaanse methoden werd getest of dit werd beïnvloed door (on)ethische gedragsmatige druk vanuit supervisoren of peers. Verder werden 36 academische leiders (decanen, vice-decanen en onderzoeksleiders) geïnterviewd met behulp van Bayesiaanse expert elicitatie technieken. Met behulp van eerdere dataconflict testen is onderzocht of er een conflict bestond tussen de experts en de geobserveerde data.


Deze presentatie is onderdeel van het symposium Bayesiaanse statistiek - Masterclass voor onderzoekers met spreker Rens van de Schoot


Over de spreker
Rens van de Schoot is a full professor at the department of Methods and Statistics at Utrecht University. He is specialized in applying complicated statistics techniques, like Bayesian statistics or Machine Learning, to empirical data, often in the area of PTSD. In his projects, me-science has been replaced by we-science, and he is a strong advocate of Open Science.

Lezing(-en) door Rens van de Schoot

Workshops 30 september 2022

8. Bayesiaanse statistiek - Masterclass voor onderzoekers (max 25)

Gebouw 73, zaal 2