Simon Groen

Simon Groen

Het Culturele Interview Plus: Een contextuele ontwikkelingsanamnese vanuit een sociaal- ecologisch perspectief op psychotrauma

In de diagnostiek van psychotrauma bij patiënten met een migratieachtergrond spelen culturele factoren vaak een voorname rol. In de landen van herkomst kunnen normen en waarden ten aanzien van het individu, de familie, referentiegroepen en samenleving andere betekenissen hebben dan waar Nederlandse hulpverleners mee bekend zijn. Dergelijke culturele verschillen kunnen zowel van invloed zijn op de ontwikkeling als de omgang met psychotrauma. Om zicht te krijgen op die culturele verschillen wordt in de intakefase gebruik gemaakt van een cultureel interview dat is gebaseerd op de culturele formulering in de DSM-5 (Groen et al., 2017). Recent is een interview ontwikkeld dat vanuit sociaal-ecologisch perspectief in verschillende ontwikkelingsfasen onderzoek mogelijk maakt naar stress- en resiliencefactoren. We noemen dat interview een cultureel interview plus (CI+), dat in deze workshop wordt gepresenteerd. Per ontwikkelingsfase wordt in dat CI+ gekeken naar verschillende sociaal-ecologische systemen: het individu, micro-, meso-, exo-, en macrosystemen (Bronfenbrenner, 1979). Het micro-systeem gaat over het gezin, het meso-systeem over factoren met directe invloed op het individu zoals school of buren, het exo-systeem over minder directe invloed zoals het onderwijsbeleid en het macro-systeem over indirecte invloed zoals heersende normen en waarden in de samenleving. In een dergelijke benadering is er per ontwikkelingsfase aandacht voor intrapsychische en neurobiologische niveaus, relaties binnen sociale groepen, de lokale samenleving en breed gedeelde normen en waarden in de cultuur, religie en ideologie (Groen & Drozdek, 2022). De vragen van het CI+ zijn gericht op in de cultuur en context gebruikelijke ontwikkelingsstadia, opvoeding, belonen en straffen, hechting, veiligheid en geweld, sociale ontwikkeling, scholing, afhankelijkheid en onafhankelijkheid, vrijheid en dwang. De ontwikkelingsfasen zijn onderscheiden in de eerste jaren, de kindertijd, de puberteit, de adolescentie, volwassenheid en de migratiefase. In elk van deze leeftijdsfasen gaan vragen over het individu, de familie, de (etnische) referentiegroepen, de regio en het land van herkomst.Over de spreker
Simon Groen is bestuurslid van de NtVP met de portefeuille Diversiteit. Hij is als senior onderzoeker verbonden aan De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe.

Lezing(-en) door Simon Groen

Posterpresentaties deel 2 30 september 2022
16:50 - 17:15

Posterpresentaties deel 2

Foyer
Posterpresentaties deel 1 30 september 2022
13:35 - 14:00

Posterpresentaties deel 1

Foyer