Simona Karbouniaris

Simona Karbouniaris

Benutten van ervaringsdeskundigheid in de behandeling van vroegkinderlijk trauma

Het werken met ervaringskennis en -deskundigheid heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen in de ggz. Mede dankzij de cliëntenbeweging, ontwikkelde zich de herstelbeweging en maakte de ggz ruimte voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigheid professionaliseert zich tot een nieuwe en complementaire deskundigheid binnen de GGZ, waarbij inmiddels ook psychologen ‘een boekje opendoen’ over hun eigen achtergrond met ontwrichting en (vroegkinderlijk) trauma (Weerman et al., 2019). Na een persoonlijke coming-out, al dan niet ondersteund met nascholing en/of intervisie, besluiten sommigen om deze complementaire vorm van kennis in te zetten in een rol als ‘zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid’. De groep academisch opgeleide professionals is tot op heden in Nederland echter sterk ondervertegenwoordigd, ondanks dat internationaal met name in Angelsaksische landen in toenemende mate waarde wordt gehecht aan de ‘lived experience’ van o.a. klinisch psychologen (British Psychological Society, 2020) en psychiaters (Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, 2016). In dit symposium zullen wij specifiek ingaan op de uitdagingen, kansen en risico’s in het werken met ervaringsdeskundigheid op het terrein van (vroegkinderlijk) trauma.


Bovenstaande presentatie is onderdeel van het symposium Het betrekken van ervaringsdeskundigheid in de zorg bij psychotrauma met sprekers Clara Koek, Peter Janssen en Simona Karbouniaris.


Over de spreker
Simona Karbouniaris MSc., is sociaal wetenschapper, ervaringsdeskundige en werkzaam als docent-onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Zij is bezig met promotieonderzoek op het terrein van ervaringsdeskundigheid onder zorgprofessionals in 3 ggz organisaties en begeleidt o.a. intervisie voor psychiaters met ervaringskennis.

Lezing(-en) door Simona Karbouniaris

Parallelsessie 2 30 september 2022

2. Systemen die van meerwaarde kunnen zijn, maar nog lang niet altijd toegankelijk zijn

Zaal 10