Trudy Mooren

Trudy Mooren

Een familiezaak: gevolgen en behandeling van psychotrauma voor gezinsrelaties

Wanneer een gezinslid een traumatische ervaring meemaakt, heeft dat invloed op alle leden van het gezin. En zo nu en dan maken meerdere gezinsleden trauma mee, en toch heeft ieder zijn of haar eigen reactie erop. Hoe het gezin wordt beïnvloed door de ingrijpende gebeurtenissen, er mee omgaat en hoe dit te behandelen is het onderwerp van deze bijdrage. Oorlogsgetroffenen, waaronder vluchtelingen, maken bij uitstek veel transities op gezinsniveau mee. Voor hen zijn er zoveel veranderingen in relatief korte tijd. De gevolgen zijn soms bij volgende generaties merkbaar. Naar de aanpassing van deze groepen mensen wordt bij ARQ Centrum’45 samen met de Universiteit Utrecht veel onderzoek gedaan; de bevindingen van recent onderzoek zullen worden besproken. Deze bijdrage hoopt te inspireren over mogelijkheden voor behandeling.


Over de spreker
Prof. dr. Trudy Mooren is als klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar ver- bonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Zij is betrokken bij onderzoek en onderwijs op het gebied van psychotraumatologie. Mooren werkt als klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45, aan diagnostiek, behandeling en deskundigheidsbevordering van kinderen, jeugdigen en volwassenen na gewelds- en migratie-ervaringen, zoals veteranen, vluchtelingen, asielzoekers en generaties van de Tweede Wereldoorlog. Mooren werkt aan verbetering van interventies voor kinderen en gezinnen na oorlog en migratie (zo- als door inzet van gezinsgroepen). Zij heeft registraties als systeem-, EMDR- en cognitieve gedragstherapeut. Ze is hoofdopleider bij de RINO Groep voor de KP-opleiding Volwassenen & Ouderen.

Lezing(-en) door Trudy Mooren

Congres 30 september 2022
15:50 - 16:25

Keynote; Trudy Mooren

Auditorium