Yolande Kat

Yolande Kat

Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg

Traumagerelateerde klachten en PTSS komen in verhoogde mate voor in de forensische zorg. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van schokkende gebeurtenissen en/of affectieve verwaarlozing in het eigen verleden, van het door de cliënt zelf gepleegde delict en/of van de detentie die daarop volgde en op hun beurt het risico op agressie of (agressieve) recidive verhogen. Er zijn aanwijzingen dat een behandeling gericht op het vermindering van traumagerelateerde klachten kan bijdragen aan vermindering van aanhoudende boosheidsgevoelens, agressieproblematiek of andere vormen van antisociaal gedrag. In het forensische veld kunnen er verschillende aanknopingspunten zijn om behandeling gericht op traumaverwerking in te zetten, zowel op de ‘daderkant’ als op de ‘slachtofferkant’ van de cliënt. Wanneer en hoe behandel je deze klachten in perspectief van het Risk-Need- Responsivity (RNR)-model? Deze workshop staat stil bij de wetenschappelijke stand van zaken, geeft een inkijkje in de eerste resultaten van intensieve traumabehandeling binnen de TBS én biedt een praktijkgerichte workshop over de aanpak van generationeel hechtingstrauma binnen systemen in de forensische behandeling. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Hoe wordt er omgegaan met trauma bij relationeel geweld of kindermishandeling? Welke aandacht is er voor kinderen? Hoe keert iemand veilig terug in het gezin?

Deze presentatie is onderdeel van de workshop Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg met sprekers Yolande Kat, Hannelies Bongaerts, Leneke van Maris, Caroline Poleij.


Over de spreker
Yolande is klinisch psycholoog bij de forensische polikliniek de Waag in Amsterdam, binnen de zorglijn voor Agressie en Vermogensdelicten. Daar behandelt zij voornamelijk daders van gewelddadige delicten en zij heeft een bijzondere interesse in trauma en psychopathie. Tijdens haar opleiding tot klinisch psycholoog heeft zij onderzoek gedaan naar subtypes van primaire en secundaire psychopathie onder forensische poliklinische cliënten. Zij geeft les aan de RINO in het afnemen van de Psychopathie Checklist- Revised (PCL-R). Ook is zij waagbrede coördinator voor forensische veteranenzorg vanuit het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Zij is gecertificeerd psychotraumatherapeut NtVP, EMDR practitioner, VGCt supervisor en junior schema therapeut.

Lezing(-en) door Yolande Kat

Workshops 30 september 2022

4. Behandeling bij daderschap en systemen in de forensische zorg

Gebouw 73, zaal 1